Canovelles

Sessió extraordinària de Ple

  • Actualitzat:
  • Creat:

L'Ajuntament de Canovelles, amb l'alclade José Orive al capdavant, celebra la última sessió Plenària de l'any 2015.

ORDRE DEL DIA i VOTACIONS:

Comissió Informativa de l’Àrea de Presidència

1. Dictamen sobre l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Canovelles, les bases d’execució, i la plantilla de personal al servei de la Corporació, per a l’exercici de 2016. Votacions: aprovat amb els vots a favor del PSC i Ciutadans, els vots en contra de Canovelles Canvia i les abstencions de CiU, PP i ERC.

2. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canovelles. Votacions: aprovat amb els vots a favor del PSC, Ciutadans i PP i les abstencions de Canovelles Canvia, ERC i CiU.

3. Dictamen sobre la recuperació dels dies addicionals de vacances i assumptes particulars per antiguitat dels empleats públics. Votacions: aprovat amb els vots a favor del PSC, Ciutadans, Canovelles Canvia i PP i les abstencions d'ERC i CiU.

4. Dictamen sobre l’aprovació de l’expedient de reconeixement d’obligacions d’exercicis anteriors. Votacions: unanimitat a favor.

Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis, Territori i Planificació Estratègica

5. Dictamen sobre l’acceptació del redimensionament de les actuacions relatives a l’Arranjament i pavimentació del camí de Can Quana i la Restauració de la façana de l’església de Sant Fèlix, incloses dins del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona; i aprovació de les memòries valorades corresponents. Votacions: unanimitat a favor.

Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones

6. Dictamen sobre l’aprovació de les Bases reguladores per la concessió d’ajuts destinats a finançar les despeses de transport adaptat a les persones amb discapacitat intel·lectual que superin el barem de mobilitat reduïda, sempre que facin ús d’un servei social especialitzat de la xarxa pública, segons la Cartera de Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família, per als exercicis 2015 i 2016. Votacions: unanimitat a favor.

Paraules clau: